SĄDECKIE WODOCIĄGI
Spółka z o. o.
PZITS O. Kraków - koło nr 15 przy Sądeckich Wodociągach Sp. z o.o. w Nowym Sączu.AktualnościSpotkanie z okazji obchodów 100-lecia powstania
Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

04.06.2019 godz. 15.00
ośrodek "Jałowcowa Góra"
32-410 Dobczyce, ul. Jałowcowa Góra 30


Chętnych Członków Koła Nr 15 prosimy o zgłoszenia do dnia 22.05.2019 (środa)
do godz. 12:00
 u kol. Ewy Wysowskiej (tel. 41-41-208, e-mail:ewa.wysowska@swns.pl)
wraz z podaniem informacjio potrzebie transportu (planowana organizacja). 
 
Zaproszenie
Program Spotkania


 


 
PZITS // Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o. *copyright © 2008
Projekt i wykonanie: chariot.pl
PZITS O. Kraków - koło nr 15 przy Sądeckich Wodociągach Sp. z o.o. w Nowym Sączu.