SĄDECKIE WODOCIĄGI
Spółka z o. o.
PZITS O. Kraków - koło nr 15 przy Sądeckich Wodociągach Sp. z o.o. w Nowym Sączu.Aktualności

Instalacje WODNO - KANALIZACYJNE
Seminarium Małopolskie - Targi
dla projektantów instalacji sanitarnych i kanalizacji, biur projektowych, inżynierów budownictwa,
firm wykonawczych i inwestorów instytucjonalnych

Seminarium odbędzie się w dniu
26 września 2017 /wtorek/ w godz. 900 - 1300
w Krakowie przu ul. Dobrego Pasterza 124
Hotel SWING, sala konferencyjna SWING

Więcej informacji
TUTAJ


Seminaria w Krakowie

Uprzejmie informujemy, że Krakowski Oddział Polskiego Zrzeszenia 
Inżynierów i Techników Sanitarnych wraz z Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa
zapraszają na bezpłatne seminarium szkoleniowe pt.:

 
"Uruchomienie sieci ciepłowniczej"
 
Seminarium odbędzie się w dniu
14 września 2017r /wtorek/ w godz. 1300 - 1515 
w Krakowie przy ul. Straszewskiego 28
budynek NOT w sali "A" na I piętrze.


Zaproszenie
Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w międzynarodowej konferencji
Surowce i energia a gospodarka o obiegu zamkniętym i niskoemisyjna,
która odbędzie się w Krakowie, w dniach 14-15 września 2017 r.
w Muzeum Inżynierii Miejskiej, ul. Wawrzyńca 15.

 Celem konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń o skutecznych metodach i kierunkach zarządzania zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym.
W pierwszym dniu tematyka konferencji dotyczyć będzie gospodarki miejskiej o obiegu zamkniętym,
tj. kształtowania postaw i angażowania obywateli, nowych modeli biznesowych oraz sposobów finansowania rozwoju gospodarczego miast.
W drugim dniu dyskusja dotyczyć będziegospodarki przemysłowej obejmującej zagadnienia technologiczne w zakresie odzysku surowców, eko-innowacji, poprawy efektywności energetycznej i materiałowej oraz redukcji odpadów i emisji, a także symbiozy gospodarczej
i wykorzystania nowych narzędzi informatycznych do zarządzania procesami przemysłowymi. 
Prosimy o przesyłanie propozycji tytułów i streszczeń (objętość około200 słów), na podstawie których nastąpi
ich klasyfikacja do sesji wykładowej lub posterowej.

 Ważne terminy:
Nadsyłanie streszczenia: 30.06.2017 r.,
Kwalifikacja referatów: 15.07.2017 r.,
Nadsyłanie pełnych tekstów referatów: 10.09.2017 r.

Referaty będą drukowane w publikacjach pokonferencyjnych – wydawnictwo książkowe (4 pkt) .
Wybrane referaty mogą być rekomendowane do publikacji w czasopiśmie:
„Zarządzanie publiczne” (14 pkt),
„Rudy i metale nieżelazne” (8 pkt),
„Acta Innovations (8 pkt).


Więcej informacji TUTAJ
oraz na stronie WWWUprzejmie informujemy, że Krakowski Oddział Polskiego Zrzeszenia 
Inżynierów i Techników Sanitarnych wraz z Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa
zapraszają na bezpłatne seminarium szkoleniowe pt.:

 
"Asortyment i proces produkcji armatury dla rurociągów do przesyłu wody i gazu"
"Zapora i elektrownia wodna w Solinie"


Seminarium odbędzie się w dniu
8-10 czerwca 2017r /czwartek-piątek-sobota/ w godz. 1000 - 1415 
w Jaskielskiej Fabryce Armatury "JAFAR" - Jasło
oraz w Zespole Elektrowni Wodnych - Solina - Myszkowce


Zaproszenie

Sprawozdanie cz. 1
Sprawozdanie cz. 2
Sprawozdanie z wycieczki pieszej w Bieszczady


Seminaria w Nowym Sączu

Uprzejmie informujemy, że Krakowski Oddział Polskiego Zrzeszenia 
Inżynierów i Techników Sanitarnych wraz z Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa
zapraszają na bezpłatne seminarium szkoleniowe pt.:

 
"Technologia oczyszczania wody zastosowana
w Zakładzie Uzdatniania Wody w Starym Sączu"


Seminarium odbędzie się w dniu
6 czerwca 2017r /wtorek/ w godz. 1300 - 1515 
w Nowym Sączu (budynek Spółki "Sądeckie Wodociągi") 
przy ul. Podegrodzka 1 w Starym Sączu - budynek ZUW Spółki "Sądeckie Wodociągi - sala konferencyjna)
 

Seminaria w Nowym Sączu

Uprzejmie informujemy, że Krakowski Oddział Polskiego Zrzeszenia 
Inżynierów i Techników Sanitarnych wraz z Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa
zapraszają na bezpłatne seminarium szkoleniowe pt.:

 
"Szczelność i odporność siarczanowa kanalizacji"
"Zastosowanie polipropyleny (PP) w systemach kanalizacji sanitarnej"


Seminarium odbędzie się w dniu
23 maja 2017r /wtorek/ w godz. 1300 - 1515 
w Nowym Sączu (budynek Spółki "Sądeckie Wodociągi") 
przy ul. Wincentego Pola 22 - Sala konferencyjna (niski parter)
 

Seminaria w Krakowie

Uprzejmie informujemy, że Krakowski Oddział Polskiego Zrzeszenia 
Inżynierów i Techników Sanitarnych wraz z Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa
zapraszają na bezpłatne seminarium szkoleniowe pt.:

 
"Optymalizacja nawadniania ujęcia infiltracyjnego w Starym Sączu"
 
Seminarium odbędzie się w dniu
16 maj 2017r /wtorek/ w godz. 1300 - 1515 
w Krakowie przy ul. Straszewskiego 28
budynek NOT w sali "B" na II piętrze.


Zaproszenie

Seminaria w Nowym Sączu
Uprzejmie informujemy, że Krakowski Oddział Polskiego Zrzeszenia 
Inżynierów i Techników Sanitarnych wraz z Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa
zapraszają na bezpłatne seminarium szkoleniowe pt.:

 
"Optymalizacja nawadniania ujęcia infiltracyjnego w Starym Sączu"

Seminarium odbędzie się w dniu
9 maja 2017r /wtorek/ w godz. 1300 - 1515 
w Nowym Sączu (budynek Spółki "Sądeckie Wodociągi") 
przy ul. Wincentego Pola 22 - Sala konferencyjna (niski parter)
 


Zarząd Główny Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych


zaprasza na

VI Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Techniczną 
z cyklu
FUNKCJONOWANIE, EKSPLOATACJA I BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW GAZOWYCH,
WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACYJNYCH I GRZEWCZYCH

Termin: 19-21 KWIETNIA 2017 r.
Miejsce: Krynica - Zdrój


Rejestracja na Konferencję otwarta jest do 10 kwietnia 2017 r. 

Więcej informacji
:

Komunikat
Seminaria w Krakowie

Uprzejmie informujemy, że Krakowski Oddział Polskiego Zrzeszenia 
Inżynierów i Techników Sanitarnych wraz z Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa
zapraszają na bezpłatne seminarium szkoleniowe pt.:

 
"Dobre praktyki eksploatacyjne na sieci wodociągowej na przykładzie
AQUA S.A w Bielsku-Białej"

 
Seminarium odbędzie się w dniu
11 kwiecień 2017r /wtorek/ w godz. 1300 - 1515 
w Krakowie przy ul. Straszewskiego 28
budynek NOT w sali "B" na II piętrze.


Zaproszenie
 

Seminaria w Nowym Sączu
Uprzejmie informujemy, że Krakowski Oddział Polskiego Zrzeszenia 
Inżynierów i Techników Sanitarnych wraz z Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa
zapraszają na bezpłatne seminarium szkoleniowe pt.:

 
"Innowacyjne rozwiązania w gospodarce osadowej"

Seminarium odbędzie się w dniu
4 kwietnia 2017r /wtorek/ w godz. 1300 - 1515 
w Nowym Sączu (budynek Spółki "Sądeckie Wodociągi") 
przy ul. Wincentego Pola 22 - Sala konferencyjna (niski parter)
 

Seminaria w Krakowie

Uprzejmie informujemy, że Krakowski Oddział Polskiego Zrzeszenia 
Inżynierów i Techników Sanitarnych wraz z Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa
zapraszają na bezpłatne seminarium szkoleniowe pt.:

 
"Innowacyjne rozwiązania w gospodarce osadowej"
 
Seminarium odbędzie się w dniu
3 kwiecień 2017r /poniedziałek/ w godz. 1300 - 1515 
w Krakowie przy ul. Straszewskiego 28
budynek NOT w sali "B" na II piętrze.


Zaproszenie
 

Seminaria w KrakowieUprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie Elektryków Polskich

 wraz z Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa
zapraszają na bezpłatne seminarium/warsztaty szkoleniowe pt.:

 
"Rury osłonowe dla energetyki, telekomunikacji i budownictwa"


 
Seminarium odbędzie się w dniu
29 marzec 2017r /środa/ w godz. 1100 - 1400 
w Krakowie przy ul. Straszewskiego 28
budynek NOT w sali im. Walerego Goetla


Zaproszenie
 

Seminaria w Krakowie

Uprzejmie informujemy, że Krakowski Oddział Polskiego Zrzeszenia 
Inżynierów i Techników Sanitarnych wraz z Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa
zapraszają na bezpłatne seminarium szkoleniowe pt.:

 
"Skuteczna izolacja i bezpieczeństwo pracy"
 
Seminarium odbędzie się w dniu
28 marzec 2017r /wtorek/ w godz. 1300 - 1515 
w Krakowie przy ul. Straszewskiego 28
budynek NOT w sali "B" na II piętrze.


Zaproszenie

Więcej informacji TUTAJ


Seminaria w KrakowieUprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie Elektryków Polskich

 wraz z Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa
zapraszają na bezpłatne seminarium/warsztaty szkoleniowe pt.:

 
"Pomiary w instalacjach i urządzeniach niskiego
napięcia z wykorzystaniem aparatury firmy SONEL S.A." 
Seminarium odbędzie się w dniu
23 marzec 2017r /czwartek/ w godz. 1100 - 1515 
w Krakowie przy ul. Straszewskiego 28
budynek NOT w sali im. Walerego Goetla


Zaproszenie


Seminaria w Nowym Sączu

Uprzejmie informujemy, że Krakowski Oddział Polskiego Zrzeszenia 
Inżynierów i Techników Sanitarnych wraz z Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa
zapraszają na bezpłatne seminarium szkoleniowe pt.:

 
"Monitoring i optymalizacja pracy sieci wodociągowych"

Seminarium odbędzie się w dniu
14 marca 2017r /wtorek/ w godz. 1300 - 1515 
w Nowym Sączu (budynek Spółki "Sądeckie Wodociągi") 
przy ul. Wincentego Pola 22 - Sala konferencyjna (niski parter)
 

Seminaria w Krakowie

Uprzejmie informujemy, że Krakowski Oddział Polskiego Zrzeszenia 
Inżynierów i Techników Sanitarnych wraz z Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa
zapraszają na bezpłatne seminarium szkoleniowe pt.:

 
"Wybrane elementy błękitno-zielonej infrastruktiry na przykładzie Krakowa
- stan obecny i planowane inwestycje"

 
Seminarium odbędzie się w dniu
14 marzec 2017r /wtorek/ w godz. 1300 - 1515 
w Krakowie przy ul. Straszewskiego 28
budynek NOT w sali "B" na II piętrze.


Zaproszenie
 

Seminaria w KrakowieUprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie Elektryków Polskich

 wraz z Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa
zapraszają na bezpłatne seminarium/warsztaty szkoleniowe pt.:

 
"Projektowanie sieci telekomunikacyjnych w budynkach wielorodzinnych
- warsztaty z wykorzystaniem programu TelSat firmy TELKOM-TELMOR" 
Seminarium odbędzie się w dniu
9 marzec 2017r /czwartek/ w godz. 1100 - 1515 
w Krakowie przy ul. Straszewskiego 28
budynek NOT w sali im. Walerego Goetla


Zaproszenie

 


Seminaria w Krakowie

Uprzejmie informujemy, że Krakowski Oddział Polskiego Zrzeszenia 
Inżynierów i Techników Sanitarnych wraz z Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa
zapraszają na bezpłatne seminarium szkoleniowe pt.:

 
"Planowane kierunki zagospodarowania zbiornika Dobczyckiego"
 
Seminarium odbędzie się w dniu
1 marzec 2017r /środa/ w godz. 1300 - 1515 
w Krakowie przy ul. Straszewskiego 28
budynek NOT w sali "B" na II piętrze.


Zaproszenie

 


Seminaria w Krakowie

Uprzejmie informujemy, że Krakowski Oddział Polskiego Zrzeszenia 
Inżynierów i Techników Sanitarnych wraz z Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa
zapraszają na bezpłatne seminarium szkoleniowe pt.:

 
"Badanie szczelności powietrznej kanałów wentylacji mechanicznej"
 
Seminarium odbędzie się w dniu
21 luty 2017r /wtorek/ w godz. 1300 - 1515 
w Krakowie przy ul. Straszewskiego 28
budynek NOT w sali "B" na II piętrze.


Zaproszenie
 

 
PZITS // Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o. *copyright © 2008
Projekt i wykonanie: chariot.pl
PZITS O. Kraków - koło nr 15 przy Sądeckich Wodociągach Sp. z o.o. w Nowym Sączu.