SĄDECKIE WODOCIĄGI
Spółka z o. o.
PZITS O. Kraków - koło nr 15 przy Sądeckich Wodociągach Sp. z o.o. w Nowym Sączu.Co to jest PZITS?

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych jest niezależną i dobrowolną organizacją naukowo-techniczną, skupiajacą osoby fizyczne i prawne, zainteresowane działalnością zawodową i społeczną w zakresie:
 • gazownictwa,
 • wodociągów i kanalizacji,
 • technologii wody i ścieków,
 • ogrzewnictwa,
 • ciepłownictwa,
 • wentylacji i klimatyzacji,
 • oczyszczania miast i osiedli oraz gospodarki odpadami,
 • balneotechniki,
 • pralnictwa,
 • techniki sanitarnej wsi,
 • ochrony wód, powietrza atmosferycznego i powierzchni ziemi,
 • urbanistyki podziemnej oraz dziedzin pokrewnych.
PZITS kładzie szczególny nacisk na rozwój inżynierii sanitarnej i inżynierii środowiska, służących ochronie zdrowia i środowiska przyrodniczego.

 

 

 

 
PZITS // Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o. *copyright © 2008
Projekt i wykonanie: chariot.pl
PZITS O. Kraków - koło nr 15 przy Sądeckich Wodociągach Sp. z o.o. w Nowym Sączu.