SĄDECKIE WODOCIĄGI
Spółka z o. o.
PZITS O. Kraków - koło nr 15 przy Sądeckich Wodociągach Sp. z o.o. w Nowym Sączu.Zarząd Koła nr 15 przy Spółce z o.o. "Sądeckie Wodociągi" w Nowym Sączumgr inż. Marian Kulig
 
Przewodniczący
mgr inż. Iwona Wiewiórska

Zastępca Przewodniczącego
 
mgr inż. Ewa Wysowska

Sekretarz
 
mgr inż. Kazimierz Kudlik

Skarbnik
 
mgr inż. Izabela Głaz

Członek Zarządu
 
mgr inż. Janusz Radożycki

Członek Zarządu
 

 
 Komisja Rewizyjna Koła nr 15 przy Spółce z o.o. "Sądeckie Wodociągi" w Nowym Sączu


mgr inż. Sławomir Zaryczny
 
Przewodniczący KR
mgr inż. Rafał Iwański
Członek KR
 
mgr inż. Marek Oleksiński
Członek KR
 

 
PZITS // Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o. *copyright © 2008
Projekt i wykonanie: chariot.pl
PZITS O. Kraków - koło nr 15 przy Sądeckich Wodociągach Sp. z o.o. w Nowym Sączu.