SĄDECKIE WODOCIĄGI
Spółka z o. o.
PZITS O. Kraków - koło nr 15 przy Sądeckich Wodociągach Sp. z o.o. w Nowym Sączu.Kontakt

POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH
ODDZIAŁ W KRAKOWIE – KOŁO NR 15 W NOWYM SĄCZU
przy Spółce z o.o. „Sądeckie Wodociągi”
 

ul. Wincentego Pola 22
33-300 Nowy Sącz
tel. 018 4141 2 10
e-mail pzits@swns.pl
 

www.pzits.krakow.pl  www.swns.pl  
 
PZITS // Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o. *copyright © 2008
Projekt i wykonanie: chariot.pl
PZITS O. Kraków - koło nr 15 przy Sądeckich Wodociągach Sp. z o.o. w Nowym Sączu.