SĄDECKIE WODOCIĄGI
Spółka z o. o.
PZITS O. Kraków - koło nr 15 przy Sądeckich Wodociągach Sp. z o.o. w Nowym Sączu.Archiwum


 


Seminarium z cyklu "Środy Techniczne WIŚ PK"
"Dobór urządzeń przeciwzalewowych oraz separatorów tłuszczu
i ropopochodnych - najczęściej stosowane rozwiązania projektowe"

29.05.2019 godz. 11.00
Zaproszenie


Seminarium w Nowym Sączu
"Nowatorska metoda czyszczenia sieci wodociągowych
i zabezpieczania ujęć wody"

28.05.2019
Zaproszenie


Spotkanie Koleżeńskie Członków Koła pn. "Majówka z kręglami"
24.05.2019, godz. 15.30 - 21.00
Restauracja "Szklarnia" w Gołkowicach Dolnych
Odpatność : 10 zł / osoba
Potwierdzenie udziału oraz wpłata wpisowego do 10.05.2019 godz.12.00 pokój nr 29 lub 28


Wycieczka techniczna do Chorwacji
16-23.05.2019
organizowana przez SEP Oddział Krakowski
Program wycieczki
 

Seminarium w Bielsku - Białej
(możliwość uczestniczenia zdalnie przez Internet)

"Renowacje bezwykopowe przewodów wodociągowych za pomocą rękawa nasączanego w miejscu montażu - cured-in-place pipe (CIPP)"
15.05.2019
Zaproszenie


Krakowskie Dni Elektryka
Temat przewodni: "Klastry energii - energetyka rozproszona"
15-17.05.2019
Zaproszenie
Harmonogram


Seminarium w Nowym Sączu
"Aparatura kontrolno - pomiarowa i badawcza w inżynierii środowiska"
07.05.2019
Zaproszenie

Seminarium w Krakowie
"Parametry Pracy sieci ciepłowniczych - sieci ciepłownicze tradycyjne"
06.05.2019
Zaproszenie

Zebranie Ogólne, Sprawozdawczo - Wyborcze
30.04.2019 godz.12.00
budynek Spółki "Sądeckie Wodociągi" - sala konferencyjna (niski parter)
Program wyborów
Regulamin wyborów


Seminarium w Nowym Sączu
"Dezynfekcja wody podchlorynem sodu z soli spożywczej NaCl"
"System on-line wykrywania bakterii w sieci wodociągowej"
"Nowoczesne pompy CR XL"
24.04.2019
ZaproszenieSeminarium w Krakowie
"Radon - naturalny gaz promieniotwórczy i jego wpływ
na jakość powietrza wewnętrznego"

04.04.2019
Zaproszenie

Seminarium w Nowym Sączu
"Nowoczesne metody, materiały i urządzenia w bezwykopowych
technologiach budowy i renowacji przewodów rurowych"

02.04.2019
Zaproszenie

Seminarium w Krakowie
"Instalacje Sanitarne i Technika Grzewcza"

Seminarium w Nowym Sączu
"Hydropneumatyczny system czyszczenia sieci wodociągowej
na przykładzie Gminy Gródek nad Dunajcem"

12.03.2019
Zaproszenie

2017

2016


 

 
PZITS // Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o. *copyright © 2008
Projekt i wykonanie: chariot.pl
PZITS O. Kraków - koło nr 15 przy Sądeckich Wodociągach Sp. z o.o. w Nowym Sączu.