SĄDECKIE WODOCIĄGI
Spółka z o. o.
PZITS O. Kraków - koło nr 15 przy Sądeckich Wodociągach Sp. z o.o. w Nowym Sączu.Przydatne linki

Przydatne linki

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
Zarząd Główny
www.pzits.pl
Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
Oddział w Krakowie
www.pzits.krakow.pl
Małopolska Izba Inżynierów Budownictwa www.map.piib.org.pl
Polska Izba Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  www.transport.gov.pl
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego www.gunb.gov.pl
Małopolski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
w Krakowie 
www.krakow.winb.gov.pl
Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”  www.igwp.org.pl
Serwis branży wodociągowo-kanalizacyjnej www.wodociagi-polskie.pl
Katalog Inżyniera www.kataloginzyniera.pl

 
PZITS // Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o. *copyright © 2008
Projekt i wykonanie: chariot.pl
PZITS O. Kraków - koło nr 15 przy Sądeckich Wodociągach Sp. z o.o. w Nowym Sączu.