SĄDECKIE WODOCIĄGI
Spółka z o. o.
PZITS O. Kraków - koło nr 15 przy Sądeckich Wodociągach Sp. z o.o. w Nowym Sączu.Seminaria w Nowym SączuBezpłatne Seminaria szkoleniowe - plan w II kwartale 2017 roku w Nowym Sączu

2017.06.08
2017.06.06 "Technologia oczyszczania wody zastosowana w Zakładzie Uzdatniania Wody w Starym Sączu"
2017.05.23 "Szczelność i odporność siarczanowa kanalizacji" 
"Zastosowanie polipropylenu (PP) w systemach kanalizacji sanitarnej"
2017.05.09 "Optymalizacja nawadniania ujęcia infiltracyjnego w Starym Sączu"
2017.04.04

"Innowacyjne rozwiązania w gospodarce osadowej"- sprawozdanie

2017.03.14
2017.02.14
2017.01.19

 
 
2016.11.17 "Armatura i kształtki dla wodociągów - różnorodność rozwiązań"
- sprawozdanie
2016.09.27 "Urządzenia satelitarne i system GIS w zarządzaniu siecią wod-kan"
- sprawozdanie
2016.06.07 Zawartość metali ciężkich w osadach ściekowych na przykładzie Oczyszczalni Ścieków w Nowym Sączu” - sprawozdanie
2016.04.26 Armatura i rury z żeliwa sferoidalnego dla wodociągu i kanalizacji” 
- sprawozdanie
2016.03.01 "Maszyny i urządzenia w robotach inżynierskich"
"Zabezpieczenie wykopów przy robotach ziemnych"
 - sprawozdanie
2016.01.19 "Specjalistyczne preparaty chemiczne w inżynierii i technice"
- sprawozdanie
   
2015.12.08 "Nowoczesne systemy sterowania układów pompowych jako czynnik obniżający koszty funkcjonowania zakładu wodociągowego"
- sprawozdanie
2015.11.17 "Zagospodarowanie wód deszczowych w systemie D-Rainclean oraz
D-Raintank" - sprawozdanie
2015.10.15 "Kanalizacja sanitarna oczyma projektanta i inwestora na przykładzie oferty Wavin"sprawozdanie
2015.10.06 "Nowoczesne systemy napraw żelbetu w technologii
MC-Bauchemie"  sprawozdanie
2015.07.01 "Innowacyjne technologie w systemach wodociągowych z żeliwa sferoidalnego - BioZinalium" - sprawozdanie
2015.05.26  "Wymagania i właściwości ciśnieniowych rur PE do budowy wodociągu"
2015.05.12 "Materiały do budowy kanalizacji w terenach o dużym nachyleniu"
sprawozdanie
2015.03.31 "Wybrane aspekty projektowania i eksploatacji rurociągow z PP i PE
w technologiiUponor Infra" - sprawozdanie
2015.03.03 "Niekonwencjonalne rozwiązania rurociągów wodociągowych i technologicznych" - sprawozdanie
2015.02.03 "Tłoczenie ścieków - wybrane aspekty projektowania i eksploatacji" 
PZITS // Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o. *copyright © 2008
Projekt i wykonanie: chariot.pl
PZITS O. Kraków - koło nr 15 przy Sądeckich Wodociągach Sp. z o.o. w Nowym Sączu.