SĄDECKIE WODOCIĄGI
Spółka z o. o.
PZITS O. Kraków - koło nr 15 przy Sądeckich Wodociągach Sp. z o.o. w Nowym Sączu.Prezentacje

Optymalizacja procesu uzdatniania wody powierzchniowej z wykorzystaniem sztucznej infiltracji na przykładzie ZUW w Starym Sączu
Nowoczesne zarządzanie systemem wodociągowym i kanalizacyjnym
Fizyko-chemiczna i bakteriologiczna skuteczność filtrów DynaSand w zakładzie oczyszczania wody zaopatrującym Nowy Sącz

 
PZITS // Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o. *copyright © 2008
Projekt i wykonanie: chariot.pl
PZITS O. Kraków - koło nr 15 przy Sądeckich Wodociągach Sp. z o.o. w Nowym Sączu.