SĄDECKIE WODOCIĄGI
Spółka z o. o.
PZITS O. Kraków - koło nr 15 przy Sądeckich Wodociągach Sp. z o.o. w Nowym Sączu.Jak zostać członkiem PZITS ?

Członkiem zwyczajnym PZITS może zostać osoba fizyczna mająca dyplom ukończenia studiów wyższych lub szkoły średniej i wyjątkowo osoba niemająca dyplomu wyższego lub średniego wykształcenia, która pracuje w specjalności wymienionej wyżej i legitymuje się wybitnymi osiągnięciami zawodowymi.

Aby zostać członkiem PZITS należy zapoznać się z jego statutem, a następnie złożyć w Zarządzie Koła PZITS nr 15 wydrukowaną dwustronnie i wypełnioną deklarację, oraz wpłacić kwotę 10 zł (wpisowe + legitymacja). Po decyzji Zarządu Oddziału o przyjęciu w poczet członków PZITS, nowoprzyjęty członek otrzyma legitymację i od tego momentu ma obowiązek uiszczania składek członkowskich w wysokości 10 zł miesięcznie (studenci, emeryci i renciści 4zł).

W przypadku niepłacenia składek przez rok (po uprzednim pisemnym przypomnieniu) następuje utrata członkostwa.

 
PZITS // Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o. *copyright © 2008
Projekt i wykonanie: chariot.pl
PZITS O. Kraków - koło nr 15 przy Sądeckich Wodociągach Sp. z o.o. w Nowym Sączu.